FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Strada Tuzla nr. 50, Bucuresti
0724247163 / 0724322189ro
en

Skip to Content

Politica de Confidențialitate

Termeni și condiții

Ballrooms by Bamboo administrează datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și difuzarea datelor de interes public (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001).

În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Ballrooms by Bamboo orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca Ballrooms by Bamboo, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

Ballrooms by Bamboo utilizează informațiile personale pentru o mai bună întelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legatura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

Inregistrarea Datelor

Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.ballroomsbybamboo.ro nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervări online, cariere, abonare Newsletter și contactare sunt necesare anumite date personale.

Utilizarea datelor

Ballrooms by Bamboo utilizează datele personale puse la dispozitie, însă nu în exclusivitate, în următoarele scopuri: onorarea comenzilor de rezervări online, comunicarea de informații despre noile produse, servicii și oferte speciale, etc. Datele cărții de credit / debit sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea plăților autorizate prin serviciul de rezervări online.

Securitatea datelor

Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, Ballrooms by Bamboo utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.ballroomsbybamboo.ro

Site-ul nostru poate conține legături spre alte pagini de web, în afara controlului nostru. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa pagini de web ce pot avea politici de confidențialitate diferite de cele ale Ballrooms by Bamboo.

Informare

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a vă opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti scrie la următoarea adresă: office@ballroomsbybamboo.ro.

Legislație

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o ințelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești din București.

Folosirea Site–ului şi Acordul privind informaţiile conţinute în acesta

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de folosire prezentate mai jos înainte de a folosi sau de a obţine orice materiale, informaţii, produse sau servicii prin intermediul ballroomsbybamboo.ro. accesând ballroomsbybamboo.ro, vă angajaţi să acceptaţi, fără limitare sau calificare, toţi aceşti termeni şi condiţii de utilizare. dacă nu acceptaţi aceşti termeni şi condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul ballroomsbybamboo.ro.

TERMENI DE UTILIZARE

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa https://www.ballroomsbybamboo.ro (denumit în continuare „Site-ul”) şi se constituie între BAMBOO FASHION EVENT SRL (denumită în continuare „al nostru”, „nouă”, sau „noi”) şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări. Dumneavoastră şi Ballrooms by Bamboo sunteţi contractori independenţi şi nici o agenţie, parteneriat, companie mixtă, relaţie angajat – angajator nu este urmărită şi nu se va crea prin acest Acord.

ELIGIBILITATE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru dvs de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a lui Ballrooms by Bamboo. Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea lui Ballrooms by Bamboo, cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi / sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii şi numele comerciale sunt proprietatea lui BAMBOO FASHION EVENT SRL  şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior. Marca comerciala folosita în acest site „Ballrooms by Bamboo” este proprietatea lui BAMBOO FASHION EVENT SRL.

TRANSMITEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea lui Ballrooms by Bamboo. Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obligaţie de confidenţialitate din partea lui Ballrooms by Bamboo şi Ballrooms by Bamboo nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.

Ballrooms by Bamboo va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate lui Ballrooms by Bamboo.

CONŢINUTUL LEGAT DE SITE

Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziţie a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conţinute sau serviciile oferite de ele, şi nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situaţii în legătură cu sau provenite din orice alt site.

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori şi parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terţ către site. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

Ballrooms by Bamboo poate utiliza cookie-uri atunci când utilizatorul navighează pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de Ballrooms by Bamboo sau de către o terță parte contractată de către Ballrooms by Bamboo pentru servicii de măsurare și evaluare. Cookie-urile sunt fișiere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistrării activității utilizatorului în timpul navigării pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamnă că cookie-urile nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamnă că serverul pe care este găzduit site-ul poate recunoaște browser-ul web folosit de către utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simplă și permițând, de exemplu, utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil în zonele de acces, serviciile, promoțiile sau concursurile rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrați fără a fi nevoie de a furniza datele acestora de înregistrare la fiecare vizită. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a măsura numărul de utilizatori și parametrii de trafic web, precum și pentru a controla progresul și numărul de accesări. Utilizatorul are posibilitatea de a-și configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri și poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul său. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informații mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie să permită instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte terță care acționează în numele Ballrooms by Bamboo, fără a aduce atingere necesității utilizatorului de a începe o sesiune nouă pentru fiecare serviciu care necesită o înregistrare prealabilă sau autentificare.

ACT DE RENUNŢARE, EXCLUDEREA GARANŢIEI

Dumneavoastră sunteţi de acord că folosiţi site-ul pe propriul dumneavoastră risc. site-ul şi orice informaţie, conţinut şi / sau material legate de acesta sunt furnizate pe baza principiului „aşa cum este”, fără garanţii de vreun fel. ballrooms by bamboo nu oferă nici o garanţie, fie expres fie implicit, incluzând dar fără a se limita la: garanţia titlului sau garanţii de comercialitate; fitness în favoarea unui anume scop; non-infringement; acelea care reies din statut sau din orice altă legislaţie sau în cursul folosirii sau utilizării comerciale; altele decât acele garanţii care sunt impuse şi care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate în conformitate cu legile aplicabile acestui acord.

Nici o declaraţie orală sau vreo corespondenţă scrisă sau vreo informaţie furnizată de ballrooms by bamboo nu va crea o garanţie de nici un fel, şi dumneavoastră nu trebuie să vă bazaţi pe nici o astfel de declaraţie sau informaţie.

Transmisiile electronice, inclusiv internetul, sunt medii publice, şi orice folosire a acestor medii sunt publice şi nu private. informaţiile legate de sau decurgând din astfel de medii sunt publice şi nu sunt informaţii personale sau private. Ne declinăm orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Părţile nu sunt responsabile pentru proasta funcţionare a telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a reţelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora, pentru mesajele poştale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poştale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia şi a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părţile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea şi inacurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de site.

Dumneavoastră sunteţi de acord că Părţile nu sunt responsabile în orice mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informaţiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate şi de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamaţia sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe reţele folosite de dumneavoastră sau comunicând cu asemenea calculatoare sau reţele.

Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Ballrooms by Bamboo nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri (incluzând, dar fără limitare la preţuri greşite) care apar listate pe site-ul nostru. Ballrooms by Bamboo îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedeşte că un client este angajat în activităţi frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanţe din care reiese că rezervarea conţine sau rezultă dintr-o greşeală sau dintr-o eroare.

DESPĂGUBIRE

Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi pe Ballrooms by Bamboo şi subsidiarele, afiliatele, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că Ballrooms by Bamboo nu acţionează în legătură cu încălcări făcute de dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţă la drepturile sale de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.

Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dumneavoastră şi pentru toate activităţile care au legătură cu contul dumneavoastră.

În situaţia în care este făcută orice Plângere sau orice acţiune sau procedură este declanşată împotriva Părţilor Despăgubite, sau a oricăreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest Acord, oricare dintre aceste Părţi poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să se opună acelei plângeri sau să preia apărarea în legătură cu acea acţiune sau procedură şi să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobaţi în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acţionează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajaţi într-o astfel de apărare sau rezistenţă.

Dumneavoastră veţi colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nici noi şi nici vreuna din subsidiarele, diviziile, afiliatele, agenţii, reprezentanţele noastre nu vor fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau faţă de nimeni altcineva pentru nici o pierdere sau rănire sau orice daune directe, indirecte, incidentale, consecvenţiale, speciale, punitive sau similare, decurgând din accesul sau din utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, sau din inabilitatea dumneavoastră de a accesa website-ul sau orice materiale, opinii sau recomandări ale terţilor postate pe website. această limitare dacă răspunderea se bazează pe contract, culpă, neglijenţă, răspundere strictă sau pe orice altă bază, fie şi dacă noi am fi fost anunţaţi despre posibilitatea unei asemenea daune.

În jurisdicţiile în care nu se permite excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecvenţiale, răspunderea noastră în astfel de jurisdicţii va fi limitată la limita permisă de lege.

Dumneavoastră renunţaţi la orice şi la toate plângerile împotriva noastră şi a subsidiarelor, diviziilor, afiliatelor, agenţilor şi reprezentanţilor noştri, care decurg din folosirea de către dumneavoastră a website-ului sau a oricăror materiale, opinii sau recomandări făcute pe site de terţe persoane.

ELIBERARE

Prin utilizarea site-ului, toţi utilizatorii fac cunoscut şi sunt de acord că părţile despăgubite sunt eliberate, descărcate şi considerate nevinovate de şi nu sunt responsabile pentru orice răspundere în ceea ce priveşte toate aspectele legate de site (incluzând dar fără a se limita la orice îmbolnăvire, pierdere, litigiu, rănire fizică, moarte, daune aduse proprietăţii, şi plângeri bazate pe drepturi de publicitate, defăimare, sau încălcarea vieţii private, onorarii rezonabile ale avocaţilor şi cheltuieli de judecată) care pot apărea din utilizarea site-ului sau acceptarea, posesia, folosirea sau folosirea greşită a informaţiilor, materialelor, serviciilor sau produselor legate de acestea sau dobândite de la acestea. ne rezervăm dreptul ca, oricând şi fără nici o răspundere, să restricţionăm sau să refuzăm accesul oricui la site şi la serviciile, conţinutul, materialele şi funcţiile sale. ne rezervăm de asemenea dreptul de a solicita orice formă de scutire de taxe vamale, inclusiv dar fără limitare la onorarii avocaţiale în conexiune cu activităţi frauduloase sau ilegale, aflate în legătură cu folosirea site-ului.

Dumneavoastră acceptaţi că există o posibilitate ca, subsecvent executării acestui Acord, dumneavoastră să descoperiţi fapte sau plângeri care erau necunoscute la momentul la care a fost efectuat prezentul Acord, şi care, dacă ar fi fost cunoscute la acel moment ar fi afectat decizia de a executa prezentul Acord. Dumneavoastră declaraţi şi acceptaţi că, în sensul prezentului Acord, şi al eliberării conţinute în această secţiune a Acordului, dumneavoastră nu vă asumaţi nici un risc legat de astfel de fapte necunoscute şi de astfel de plângeri necunoscute şi neaşteptate.

ACCES ŞI INTERFERENŢE

Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

ÎNCETARE

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

LEGEA APLICABILĂ

Dumneavoastră va trebui să vă conformaţi tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a Site-ului şi la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziţionare şi / sau de vânzare de produse şi / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanţele de judecată din România.

COMUNICARE

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la office@ballroomsbybamboo.ro. Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non–confidenţiale.

 

Back To TopBack To Top

Continuarea navigarii constituie acceptul dumneavoastra ca pagina noastra web sa poata seta fisiere de tip cookie in browserul dumneavoastra. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close